7 rainn air Gràdh Dhè a bheir buaidh air do chridhe

7-rann-air-gaol-do-dhia-sin-bidh-suathadh-do chridhe

A bheil fios agad dè a tha Dia gad ghràdh? Le bhith a ’faighinn eòlas air cho mòr sa tha gràdh Dhè faodaidh e do chridhe a thionndadh agus do bheatha atharrachadh. Cuidichidh na 7 rannan seo thu le bhith a ’tuigsinn nas doimhne an gaol mòr a tha aig Dia dhut.

1. Ghràdhaich Dia thu an toiseach1 Eòin 4:10 Ghràdhaich Dia thu an toiseach - Rannan mu Dhia

Gearran 12 soidhne

Is e seo gràdh: chan e gun do ghràdhaich sinn Dia, ach gun do ghràdhaich e sinn agus gun do chuir e a Mhac gu bhith air a thabhann mar ìobairt airson maitheanas ar peacaidhean. (1 Eòin 4:10)Ghabh Dia an iomairt le bhith a ’cur a Mhac gu bàs air a’ chrois. Chan e a-mhàin sin, ach bha Dia a ’smaoineachadh ort nuair a chuir e Iosa. Tha e eòlach ort agus tha gaol aige ort gu bràth.

2. Is e Dia do charaidEòin 15:13 Is e Dia do charaid

Chan eil barrachd gaoil aig duine na bhith a ’cur sìos a bheatha airson a charaidean. (Eòin 15:13)

Tha Iosa airson a bhith mar an caraid as dlùithe agad. Tha gaol cho mòr aige ort gun do cho-dhùin e bàsachadh gus do shàbhaladh.

3. Tha gràdh Dhè gun chumhaRòmanaich 5: 8 Dia

Ach tha Dia a ’nochdadh a ghràdh dhuinne ann an seo: Fhad’ s a bha sinn fhathast nar peacaich, bhàsaich Crìosd air ar son. (Ròmanaich 5: 8)Tha gaol aig Dia ort ged a tha fios aige air na h-uireasbhaidhean agad. Chan eil crìochan aig a ghaol. Tha e deiseil airson mathanas a thoirt dhut agus do thoirt air ais. Feumaidh tu gabhail ris an iarrtas caraid aca.107 A ’brosnachadh rannan a’ Bhìobaill airson gach tachartas

4. Nas motha na gaol màthair

Isaiah 49:15 Nas motha na màthair

An urrainn do mhàthair dearmad a dhèanamh air a leanabh suckling, agus stad a bhith a ’toirt gràdh don leanabh a rugadh i? Eadhon ged a dhìochuimhnich i, cha dìochuimhnich mi thu! (Isaiah 49:15)

mèarrsadh 7mh soidhne Zodiac

Tha gràdh Dhè nas motha na gràdh na màthar as gràdhaiche san t-saoghal. Eadhon mura robh fios agad a-riamh air gràdh do phàrantan talmhaidh, faodaidh fios a bhith agad air fìor ghràdh Dhè.

5. Is leanabh do Dhia thu

1 Eòin 3: 1 Is leanabh do Dhia thu - Rannan mu Dhia

Mothaich dè an gaol mòr a thug an t-Athair dhuinn, a bhith air an ainmeachadh mar chloinn Dhè! Agus tha sinn! Chan eil an saoghal eòlach oirnn, dìreach leis nach robh e eòlach air. (1 Eòin 3: 1)

Le bhith a ’gabhail ri gràdh Dhè nad bheatha, bidh thu nad bhall de theaghlach Dhè, leis na sochairean uile a tha aig leanabh gaolach.

11 Rannan le Geallaidhean Dhè airson do Bheatha

6. Tha gràdh Dhè a ’dìon

Salm 36: 7 Dia

Dè cho prìseil, o Dhia, a tha do ghràdh mòr! Bidh a h-uile duine a ’faighinn fasgadh ann an sgàil do sgiathan.
(Salm 36: 7)Anns a ’ghaol aige, tha Dia gad dhìon mar eun a’ toirt cùram dha na h-òganaich agus gan dìon bho chunnartan an t-saoghail.

7. Thug Iosa a h-uile dad

2 Corintianaich 8: 9 Thug Iosa seachad a h-uile càil

Tha fios agad mu thràth air gràs ar Tighearna Iosa Crìosd, a bha, ged a bha e beairteach, bochd air do sgàth, gus am fàsadh tu beairteach tro do bhochdainn. (2 Corintianaich 8: 9)

ciod a tha a 'ciallachadh 1313

Dh ’fhàg Iosa a ghlòir gu lèir air neamh agus dh’ fhuiling e mòran a-mach à gaol dhut. Bheachdaich Iosa air seo uile as fhiach e oir tha gaol aige ort. Bheir gràdh Dhè mòran luach dhut.

Leughaidhean Bìobaill Tiomnaidh Crìosdail làitheil